close
تبلیغات در اینترنت
فوتبال

فوتبال

فوتبال


فوتبال يکي از پرطرفدارترين و متداول ترين بازيهاي تيمي جهان است. فوتبال در بسياري از کشورهاي آمريکاي جنوبي و اروپا ورزش ملي به شمار مي آيد.فوتبال در زميني بازي مي شود که طول آن بين 91/4 تا 119 متر ( 100 تا 130 يارد ) است . در هر طرف زمين دروازه اي نصب شده که ارتفاع آن 2/4 متر ( 8 پا ) و فاصله بين دو تير آن 7/3 متر ( 24 پا ) است.
هر تيم ده بازيکن و يک دروازه بان دارد. فقط دروازه بان مي تواند به توپ دست بزند آنهم فقط در محوطه اي به ابعاد 40 در 16 متر در اطراف دروازه که به محوطه 18 قدم معروف است . بازي را داور اداره مي کند. تصميمات داور در تعبير و اجراي مقررات قطعي است.تاريخچه توپ فوتبال
عده اي معتقدند که در دوران اوليه زندگي بشري انسان با قلوه سنگها فوتبال بازي مي کرد! اين تصور چندان عجيب نيست چون جنس برخي از توپهاي اوليه از سنگ بود!
تاريخچهء پيدايش توپ نشان مي دهد که در زمانهاي قديم سنگ مدوري را به جاي توپ امروزي به کار مي بردند. اگر چه با اين سنگ غلطان خو مي شد توپ بازي کرد ولي بسيار خطرناک بود و به اصطلاح سر مي شکست!
بعدها به جاي سنگ از چيزهايي مانند استخوان مدور و چوب سوخته ساييده شده استفاده مي کردند.
قدم مهم بعدي اختراع توپ نرمي بود که با بهم بستن الياف و يا مواد ديگري مانند علف , ني و حتي برگ درختان به وجود آمد. در افريقا و آمريکاي جنوبي از کائو چو توپ ساخته شد .
در معابد مصر توپهائي بدست آمد که از پوست حيوانات ساخته شده بود و داخل آنرا با يونجه پر کرده بودند . ولي توپ به صورتي که امروزه مشاهده مي شود و از اختراعات قرن اخير است.فوتبال در تمدنهای کهن
هر گز هيچ ورزشي با اين سرعت شيوع پيدا نکرده است ... و هرگز هيچ بازي ديگري نتوانسته است انبوه مردم را تا اين حد شيفته خود کند ... چه فوتبال در عرض چند سال در سر تا سر دنيا براي خودش برتري و سيادتي پيدا کرده است که در تاريخ ورزش جهان بي سابقه است.
توپ بازي از اختراعات قرون اخير نيست.
در واقع گذشته از آنکه در تمدنهاي کهن از اين بازي خبر داشتند, چيني هاي ادوار گذشته حتي اقوام و ملل اوليه نيز توپ بازي را مي شناختند.فوتبال چينی
دوهزارو پانصد سال پيش از ميلاد مسيح فوتبال در چين عزت و حرمتي داشته است و مخصوصا در محافل نظامي آن سرزمين يکي از بهترين ورزشها براي تقويت عضله ها شمرده مي شده است.
قرنها پيش در سرزمين پهناور چين امپراطوري حکومت مي کرد به نام هوانک متين که بيش از هرچيز به سلامت و نيروي جسماني سپاهيان خود اهميت مي داد و بر اساس همين فکر بازي تسوه کوه را ابداع کرد.
اين بازي يکنوع بازي دسته جمعي بود که در زمين مسطح و وسيعي انجام مي گرفت, بازيکنان به دو دسته تقسيم مي شدند و توپي را که از هشت تکه چرم بهم دوخته شده و ميانش را با پر يا چرم پر کرده بودند مورد استفاده قرار مي دادند و هر دسته تلاش مي کردند که آن را از خط مرکزي دسته ديگر بگذرانند.
عده اي نيز معتقدند که اين بازي پدر فوتبال امروزي است. بهرحال در آن هنگام بازي تسوه کوه فقط به سپاهان اختصاص داشت و مردم عادي از اين بازي محروم بودند.
در قرن ششم ميلادي اين بازي از چين به ژاپن راه يافت و تنشي تنو وليعهد ژاپن علاقهء آتشيني به آن پيدا کرد ... و هنوز چندان زماني نگذشته بود که به عنوان کماري بازي دلخواه خانواده هاي بزرگ و اعيان و اشراف آن کشور شد. و هنوز هم که هنوز است دو باشگاه در آن کشور اين بازي را به همان نام قديم خود کماري حفظ کرده اند ... با اين تفاوت که بازي کماري تنها در جريان بعضي از جشنها که رنگ مذهبي دارد و مراسم آن در جوار معبد ها برگزار مي شود صورت گيرد ...
کماره در واقع به آئين مذهبي ارتباط دارد . توپ که از پشم و پيله حيوانات پر شده است بدست کشيش معبد مجاور به ميان زمين بازي آورده مي شود و بازيکنان لباسهاي پر شکوهي که يادگار ايام گذشته است به تن مي کنند.و طبق قاعده بازي توپ بايد مدت بيست دقيقه در هوا بماند و هرگز به روي زمين نيفتد ... چنين بازيهايي در هند و اندونزي هم رواج دارد.خورشيد بازی در مصر
در مورد فوتبال و چگونگي پيدايش آن بحث و جدل زياد است. محققي نوشته است : در افسانه هاي اساطيري مصر قديم آمده است که مصريان به وجود رب النوع روشنايي اعتقاد داشتند و تصور مي کردند که خداي روشنايي در کهکشان زندگي مي کند و کاري که بعهده ي اوست اين است که نيمه شب به سراغ کره خورشيد برود و آن را طوري در پهنهء آسمان بغلطاند که در مدتي معين که همان روز است نور آن همه زمين را روشن کند ... چون در روي زمين يک حشره که همان سوسک سرگين خوار است همين کار را منتها با گوله اي سرگين از اوايل صبح تا هنگام غروب انجام مي دهد به نظر مصريان اين سوسک که در مصر قديم معروف به اسکارا بوش بود مظهر خداي روشنايي بود و خود سوسک و فرعون نيز براي تجليل از اسکارابوش ترتيب نوعي بازي را داده بود که وسيله آن بازي يک گوي بزرگ بود و بازيکنان که دو دسته بودند يکدسته سعي داشتند اين گوي بزرگ را به خانه اش برسانند و دسته ديگر که روح خبيثه بودند سعي در جلوگيري از اين کار را داشتند .
اين بازي سخت مورد توجه مصريان قديم بود و به آن خورشيد بازي مي گفتند . آن خورشيد بازي بعدها به اروپا نيز رخنه کرد و بيش از همه جا در فرانسه گل کرد به طوري که ژودو تسوليل يعني بازي خورشيد و يا خورشيد بازي در قرن سيزدهم و چهاردم ميلادي در فرانسه رواج داشت....فوتبال در يونان قديم
يک محقق آمريکايي به نام آبراهام لوشفر يونان قديم را مهد اوليه ي فوتبال مي داند و در رساله اي که به همين منظور نوشته آورده است که اسپارتي ها مبتکر اصلي فوتبال امروزي هستند و بازي با توپ به وسيله ي پا جزو تعليمات نظامي هر اسپارتي بود. همه مردان اسپارتي از بدو تولد سرباز دولت بودند و اين سربازي تا آخر عمرشان ادامه داشت. يک پسر اسپارتي تا دو سالگي نزد مادرش مي ماند تا با شير او تغذيه کند و براي اين دو سال نيز مادر او پول شير از دولت مي گرفت. از دو سالگي به پرورشگاههاي مخصوص مي رفت و از 7 سالگي وارد مدرسه نظامي مي شد. تا با فنون جنگي آشنا شود و يکي از اين فنون توپ بازي بود ... توپي که بايد وارد دروازه مي شد منتها دروازه ي فوتبال اسپارتي ها فقط يکي بود و بازيکنان نيز فقط يک تيم بودند! و مي بايست توپ را هر طوري شده وارد دروازه کنند و به هر کاري مجاز بودند,دويدن,پريدن,کشتي گرفتن,توپ را با دست پرتاب کردن,توپ را گرفتن و دويدن! اين بازي را که بعدها از اسپارت به همه جاي يونان سرايت کرد اسفروماجيا مي گفتند که معني آن به يوناني نبرد به خاطر توپ است و جالب اينکه افلاطون فيلسوف و حکيم بزرگ يوناني نيز اين بازي را دوست داشت و آن را بازي ميکرد.وي در يکي از رسالاتش نوشته بود که اسفروماجيا مفيدترين تعليمات نظامي است و تعليمات نظامي نيز براي هر مرد يوناني واجب ترين واجبات است.فوتبال در قرون وسطی
هنوز اين نکته روشن نشده است که اصول و قواعد فوتبال در قرون وسطي و در اوايل قرون جديد چه بوده است ... نخستين ذکري که از اين بازي به ميان مي آيد مربوط به سال 1349 ميلادي است و آن زماني است که ادوارد سوم از خدمهء پادشاهي خواستار مي شود که از اين سرگرمي بيهوده که مانع تمرين تير اندازي با کمان مي شود دست بردارند . و محتمل است که منظور سلف او (ادوارد دوم) نيز در مقام منع توپ بازي يا به زبان ديگر منع استفاده از توپهاي پر سر و صدا اشاره به همين بازي فوتبال بوده باشد...
شارل دوکانژ که از سال 1610 تا 1668 مي زيسته است در کتاب خود از توپ درشتي ياد مي کند که در (پيکاردي) با آن بازي مي کرده اند و براي بازي کردن با آن از پاها استفاده مي کرده اند .... اين نکته نشان مي دهد که مردم در آن زمان از بازي فوتبال خبر داشته اند و چه در اين سوي درياي مانش و چه در آن سوي درياي مانش از سالها پيش به اين بازي مي پرداخته اند . طبق اشاره هايي که در اسناد بدست آمده وجود دارد مي توان خيال کرد که ابتدا توپ را به هوا پرتاب مي کرده اند و آن وقت بازيگران يا رقبايي که حضور داشته اند جد و جهد مي کرده اند تا توپ را به تصرف بياورند و به زمين خودشان ببرند نه اينکه خواسته باشند آن را به داخل زمين حريف ببرند.
مسابقه ها اغلب در ميان دهکده هايي نزديک صورت مي گرفته و اغلب در جريان مسابقه هم زد و خوردهايي روي مي داده است و به همين سبب هم منتقداني درباره ي آن گفته اند: ورزشي را که اين همه بي فايده است و در خلال آن لگدهايي به زانو مي خورد و استخوانهايي مي شکند ورزش تندرستي نمي توان نام داد ... سپس ورزشي که در زمان گذشته اينهمه عامه پسند و محبوب بود ناگهان وجهه خود را نزد دوستدارانش از دست داد ... تا آنجايي که محققي در سال 1801 نوشت: فوتبال که در زمان گذشته اينهمه محبوب بود امروز ديگر از آنهمه شيفتگي و ستايش برخوردار نيست و روز به روز از رونقش کاسته مي شود.فوتبال در دورهء رونسانس
اما در ايتالياي دوره ي رونسانس وضع چنين نبود و حتي بسيار مانده بود که چنين پيش بيايد. (آنتونيو اسکائينو) نخستين کسي است که کتابي به عنوان (کتاب توپ بازي) در سال 1555 انتشار داد .... اين کتاب که عموما از بازيهاي توپ حرف مي زند از فوتبال هم سخن به ميان مي آورد و مجموعه قواعد آن را هم بيان مي کند.مختصري از اين قواعد بقرار زير است:
توپي که بکار برده مي شد پر از باد بود و حداکثر 10 اونس وزن داشت. طول زمين بازي چندان بود که انسان هر چه نيرومند مي بود نمي توانست سنگي را از اين سر به آن سر زمين بيندازد. بعکس عرض زمين معادل نصف طول آن بود .... خود بازي هم تا اندازه اي به رگبي امروز شباهت داشت. تعداد بازيکنان نيز از 20 تا 40 نفر متغير بود.
در اين سر و آن سر زمين تيري جاي داده ميشد....هر گروهي لباس متفاوت داشت ... براي آنکه بازي آغاز بشود توپ را به وسط زمين مي آوردند و براي شروع بازي قرعه کشي مي کردند . هر يک از دسته ها براي خودش کاپيتان داشت ... و ترتيب و آرايش دسته ها محسوسا مثل امروز بود.پيدايش جام جهانی
فوتبال در اواخر قرن نوزده در همه اروپا بازي ميشد و هر جا هم قوانين و مقررات خاصي داشت تا اينکه در سال 1863 انجمني به نام انجمن فوتبال در انگليس تشکيل شد و اولين قوانين فوتبال وضع شد و به دنبال آن در سال 1870 در انگلستان تعداد بازيکنان هر تيم مشخص گرديد .
در سال 1904 (فدراسيون جهاني فوتبال) تاسيس شد, دو سال بعد از اين تاريخ (انجمن فوتبال) انگليس نيز به اين فدراسيون پيوست ولي پس از جنگ جهاني اول به خاطر بخاطر اينکه نميخواست با دشمنان پيشين خود مثل آلمان ,اتريش و مجارستان همکاري داشته باشد خود را از فدراسيون جهاني فوتبال کنار کشيد ولي مجددا در سال 1924 به آن ملحق شد.
جام جهاني شايد مهمترين واقعه در تاريخ فوتبال باشد که از سال 1930 در (مونته ويدئو)اروگوئه براي اولين بار مسابقات جهاني فوتبال آغاز شد . جام جهاني نخست به نام مبتکر و باني فرانسوي آن (جام ژول ريمه) ناميده شد. اين مسابقات هر چهار سال يکبار صورت مي گيرد.دو دوره ای که مسابقات انجام نشد
بازيهاي فوتبال جام جهاني از سال 1930 ميلادي شروع شده و با احتساب هر 4 سال يکبار مي بايست در طول اين 76 سال 20 دوره بازي انجام شده باشد اما دوره فعلي دوره هجدهم بازيهاست. پس دو دوره ديگر چه شده است؟ اين دو دوره مي بايست در سالهاي 1942 و 1946 انجام ميشد که در سال 1942 چون جنگ بين الملل دوم در جريان بود و دنيا در آتش و خون دست و پا مي زد طبعا هيچکس حال و حوصله مسابقه فوتبال نداشت و در 1946 نيز چون تازه جنگ تمام شده بود ملتها و دولتها سرگرم جمع و جور کردن خود بودند, وقتي براي برگزاري مسابقات و تماشاي آن نداشتند به همين جهت دو دوره بازيها برگزار نشد! 

 

 قهرمانان دوره های مسابقات جام جهانی

 اروگوئه 1930   دوره اول
 ایتالیا 1934  دوره دوم
 ایتالیا  1938  دوره سوم
 اروگوئه  1950  دوره چهارم
 آلمان  1954  دوره پنجم
 برزیل  1958  دوره ششم
 برزیل  1962  دوره هفتم
 انگلیس  1966  دوره هشتم
  برزیل 1970   دوره نهم
 آلمان  1974  دوره دهم
 آرژانتین  1978  دوره یازدم
 ایتالیا  1982  دوره دوازدهم
 آرژانتین  1986  دوره سیزدهم
 آلمان  1990  دوره چهاردهم
 برزیل  1994  دوره پانزدهم
 فرانسه  1998  دوره شانزدهم
 برزیل 2002   دوره هفدهم
 ایتالیا  2006  دوره هجدهم
 اسپانیا  2010  دوره نوزدهم

 

چند نکته از مسابقه های جام جهانی فوتبال:

پر گل ترين دوره جام جهانی
در جام جهاني 1954 سوئيس, در 26 بازي 140 گل به ثمر رسيد و معدل گل هر بازي بالاي 5 بود.کم گل ترين دوره جام جهانی
در جام جهاني سال 1990 ايتاليا در 52 بازي تنها 115 گل به ثمر رسيد که معدل گل هر بازي فقط 2/21 بود. پائين آمدن تعداد گلها تا اندازهء زيادي از زيبايي مسابقه هاي جام 90 کاست و اين احتمال پديد آمد که فوتبال تماشاگران خود را از دست دهد. به همين دليل فيفا به فکر چاره افتاد و تصميمهاي تازه اي گرفت که يکي از مهمترين آنها در نظر گرفتن سه امتياز براي هر پيروزي در جام جهاني 94 بوده است که نتيجهء مثبتي به بار آورده است.کم تماشاگر ترين دوره
اولين دوره جام جهاني که در اروگوئه برگزار شد تا به امروز کم تماشاگرترين دورهء اين جام بوده است که تنها 434500 نفر از کل بازيها ديدن کردند.در آن دوره سيزده تيم به رقابت پرداختند که در نهايت تيم اروگوئه با پيروزي چهار بر دو در مقابل آرژانتين به مقام قهرماني رسيد.محبوبترين بازيکن
بي ترديد (پله) ستارهء فوتبال برزيل محبوبترين فوتباليست تاريخ جام جهاني است.بسياري از کارشناسان او را بهترين فوتباليست تاريخ جام جهاني برگزيده اند و بعد از او (بکن باوئر) را در رديف دوم قرار داده اند. (پله) معروفترين فوتباليست جهان هم به شمار مي آيد. او در جامهاي جهاني 66,62,58 و 70 تيم ملي برزيل را همراهي کرد و با اين تيم سه بار فاتح جام جهاني شد.موثرترين بازيکن

(ديه گو مارادونا) موثرترين بازيکن تاريخ جام جهاني است.او در جام جهاني 1978 يک تنه نيمي از بار تيم آرژانتين را بدوش کشيد و اين تيم تنها با داشتن مارادونا توانست به جام جهاني دست يابد. مارادونا در جام جهاني 90 هم تيم شکست خورده و آشفته آرژانتين را نجات داد و اين تيم را به مقام دوم جهان رساند. همچنين بعد از شکست 5 بر صفر آرژانتين در برابر کلمبيا در بازيهاي مقدماتي جام جهاني باز هم براي نجات اين تيم وارد ميدان شد و تيم کشورش را به جام جهاني رساند. او در دور اول جام جهاني 94 هم عامل اصلي حرکت و پيروزي آرژانتين و صعود اين تيم بوده است.بهترين گلزن جام جهانی
عنوان بهترين گلزن جام جهاني به (ژوست فونتن) فرانسوي تعلق دارد که در جام جهاني 1958 با سيزده گل زده به مقام آقاي گلي دست يافت.پر آقای گلترين دوره
جام جهاني 1962 شش آقاي گل داشت. چهار نفر از اين شش نفر از مجارستان,شوروي,شيلي,و يوگسلاوي بودند.گارنيشا و واوا از برزيل هم دو نفر ديگر بودند. به اين ترتيب , برزيل تنها کشوري است که در يک دوره جام جهاني دو نفر آقاي گل داشته است. هر يک از شش آقاي گل جام جهاني سال 1962 چهار گل به ثمر رساند.حساسترين پنالتی
در مسايقه نهايي جام جهاني 1978 آرژانتين تيمهاي هلند و آرژانتين در مقابل هم قرار گرفتند . مسابقه تا ده دقيقه آخر يک بر يک مساوي بود . در اين دقيقه داور يک پنالتي به نفع هلند اعلام کرد. به ثمر رساندن پنالتي يعني پايان بازي و پيروزي هلند و فتح جام جهاني براي اين تيم . اما در ناباوري همگان , هلنديها اين پنالتي را به هدر دادند و بازي به وقت اضافي کشيده شد. در وقت اضافي آرژانتين دو گل به ثمر رساند و در نهايت با نتيجه 3 بر 1 فاتح مسابقه شد و آرژانتيني ها براي اولين بار به فتح جام جهاني فوتبال نائل شدند.بيشترين گل در مرحله نهائی
تيم ملي فوتبال مجارستان در دوره نهائي جام جهاني 1954 , 27 گل به ثمر رساند که تا به امروز هيچ تيمي نتوانسته حتي به آن نزديک شود. در جام 1954 مجارستان ده گل وارد دروازه السالوادور کرد که اين هم يک رکورد در تاريخ جام جهاني است . بهترين نتيجه جام 54 را هم مجارستان با پيروزي 8 بر 3 مقابل آلمان بدست آورد اما در مسابقه نهايي با نتيجه 3 بر 2 از همان تيم آلمان شکست خورد.

سريعترين گل
سريع ترين گل در طول تاريخ جام جهاني را (اول نيبرگ) مهاجم تيم ملي سوئد در کمتر از سي ثانيه بعد از شروع بازي, وارد دروازهء تيم ملي مجارستان در جام جهاني 1938 کرد. در جام جهاني 78 آرژانتين هم , در مسابقه ايتاليا و فرانسه دروازه ايتاليا در ثانيه 31 بازي باز شد.فوتبال در ايران
بازي فوتبال از حدود هشتاد سال قبل در ايران معمول شد و پيش از همه شاگردان مدارس به اين بازي پرداختند . اولين مجمع فوتبال ايران در سال 1299 داير گرديد . اولين مسابقه اي که تيم ايران با يک تيم خارجي داد با تيم باکو در سال 1308 بود که در اين مسابقه شانس برد نداشت.
در سال 1322 فدراسيون فوتبال در ايران تشکيل شد و از هنگامي که به بازيهاي ميداني از جمله فوتبال توجه بيشتري شد فوتبال ايران کم کم جاني گرفت و ظرف چند سال به پيشرفتهاي چشمگيري نايل آمد. به طوري که اولين پيروزي رسمي قاره اي به مسابقات (جام آسيايي) نصيب ايران شد و کشور ما عنوان برنده جام آسيا را کسب کرد.ايران در مسابقات جام جهانی فوتبال
تيم ملي فوتبال ايران براي اولين بار در سال 1978 توانست وارد مسابقات جام جهاني آرژانتين شود. ايران براي رسيدن به اين مرحله راه دور و درازي پيمود , مهمانهاي زيادي را در خانه پذيرايي کرد به مهمانيهاي زيادي رفت تا سرانجام وقتي در استاديوم آزادي (غفور جهاني) مهاجم لاغر اندام و تيز پاي شمالي, گل پيروزي تيم ايران را وارد دروازه ميهمانش (استراليا) کرد جواز ورود به آرژانتين را امضاء شده دريافت کرد.
ايران در مسابقات سال 1974 ميلادي که در آلمان برگزار شده بود که در آخرين مسايقه توسط همين استراليا حذف شده بود و استراليا گر چه جزو قاره اقيانوسيه است اما از آنجا که به هر علتي در فدراسيون بين المللي فوتبال جزو سهميه آسيا منظور شده بود و رقابت اصلي از ابتداي مسابقات مقدماتي نيز ميان همين دو تيم يعني استراليا و ايران بود که همه را درو کردند و در آخرين مرحله ايران باخت و استراليا روانه آلمان شد . براي گرفتن انتقام تيم ايران چهار سال صبر کرد و باز استراليا جزو سهميه آسيا شد اما اينبار ايران پيروز شد و به آرژانتين رفت.
در آرژانتين ايران جزو گروه (4) همراه با هلند و اسکاتلند و پرو قرار گرفت. در اين مسابقه ايران 3 بر 0 از هلند و 4 بر 1 از پرو شکست خورد و با اسکاتلند يک بر يک مساوي کرد که گل اسکاتلند را نيز يار خودي يعني (آندرانيک اسکندريان) وارد دروازه ايران کرد که به خاطر همين اشتباه مطبوعات فکاهي آن زمان به او (آندرانيک اسکاتلنديان) لقب دادند و به هر تقدير پرونده ايران در جام جهاني با دو شکست و يک مساوي (8 گل خورده و دو گل زده) بسته شد و از گروه 4 هلند و پرو صعود کردند.
بازيکنان تيم ملي فوتبال ايران در مسابقات جام جهاني 1978 آرژانتين عبارت بودند از : ناصر حجازي - حسين کازراني - حسن نظري - منصور عبداللهي - آندرانيک اسکندريان - علي پروين - حسن روشن - غفور جهاني - قاسم پور - نايب آقا - صادقي و عادلخاني
رهبري تيم ملي در اين مسابقات با (حشمت مهاجراني) بود.

در سال 1376 نيز تيم ملي فوتبال جمهوري اسلامي ايران بعد از بيست سال براي دومين بار با شکست دادن تيم ملي فوتبال استراليا در يک بازي بسيار تماشايي و نفس گير توانست به شانزدهمين دوره مسابقات جام جهاني فوتبال (1998) فرانسه راه پيدا کند. تيم ملي فوتبال جمهوري اسلامي ايران در بازيهاي مقدماتي راه پرفراز و نشيبي را را پيمود و در لحظاتي که اميد کمتري به موفقيت اين تيم بود با لطف و عنايت خاص خداوند و غيرت و ارادهء بازيکنان بطور معجزه آسايي بيرق پيروزي را بر دست گرفت و ميليونها ايراني داخل و خازج کشور را به وجد آورد و موجي از خوشحالي براه انداخت. 


 

ستارگان قدیمی فوتبال فرانسه


1.زین الدین زیدان: متولد23 ژوئن 1972- پست هافبک


2.مارسل دزائیلی: متولد7 سپتامبر 1968- پست دفاع


3.یوری ژورکائف: متولد 9 مارس 1968- پست هافبک


4.امانوئل پتی: متولد 22 سپتامبر1970- پست هافبک


5.کریستوف دوگاری: متولد 24 مارس 1972- پست فوروارد


6.لوران بران: متولد 19 نوامبر 1965- پست دفاع


7.لیلیان تورام: متولد 1 ژانویه 1972- پست دفاع


8.دیدیه دشان: متولد15 اکتبر 1968- پست هافبک


9.فابین بارتز: متولد28 ژوئن 1971- پست دروازه بان 

 


 

ستارگان قدیمی فوتبال ایتالیا


1.آنجلو پروتزی: متولد 16 فوریه 1970- پست دروازه بان


2.دینو باجو: متولد 24 ژوئیه 1971- پست هافبک


3.فابریزیو راوانلی: متولد11 دسامبر 1968- پست فوروارد


4.جیان فرانکو زولا: متولد 5 ژوئیه 1966- پست فوروارد


5.آلساندرو دل پیرو: متولد 9 نوامبر 1974- پست فوروارد


6.کریستین ویه ری: متولد12 ژوئیه 1973- پست فوروارد


7.پائولو مالدینی: متولد 26 ژوئن 1968- پست دفاع


8.جوزپه برگومی: متولد 22 دسامبر 1963- پست دفاع


9.روبرتو باجو: متولد 18 فوریه1967- پستفوروارد


10.آلساندرو کاستا کورتا: متولد24 آوریل 1966- پست دفاع


11.بیکسنت لیزارازو: متولد 9 دسامبر 1969- پست دفاع

 


 

ستارگان قدیمی فوتبال برزیل


1.ریوالدو(ریوالدو ویتر بوربا فرریا ویکتور) : متولد19 آوریل 1972- پست هافبک


2.روبرتو کارلوس(روبرتو کارلوس داسیلوا) : متولد10 آوریل 1973- پست دفاع


3.جونیور بایانو(ریموندو فریرا راموس جونیور): متولد16 مارس 1970- پست دفاع


4.دونگا(کارلوس کاتیانو بلدورن وری): متولد31 اکتبر 1963- پست هافبک


5.ببتو(خوزه روبرتو گاما دو اولیویرا): متولد16 فوریه 1964- پست فوروارد


6.رونالدو(رونالدو نازاریو دولیما): متولد22 سپتامبر 1976- پست فوروارد


7.روماریو(روماریو داسوزا فاریا): متولد29 ژانویه 1966- پست فوروارد


8.جونینهو(اسوالدو جرالدو جونیور جونینهو): متولد22 فوریه 1973- پست هافبک


9.آموروسو(مارسیو آموروسو دوس سانتوس): متولد5 ژوئیه 1974- پست فوروارد


10.کافو(مارکوس اوانجلیستادو مورا کافو): متولد19 ژوئیه 1970- پست دفاع


11.سزار سامپایو( کارلوس سزار سامپایو کامپوس): متولد31 مارس 1968- پست هافبک


12.دنیلسون(دنیلسون دو اولیویرا): متولد24 آگوست 1977- پست هافبک


13.جیووانی(جیووانی سیلوا دو اولیویرا): متولد4 فوریه 1972- پست هافبک


14.ادموندو(ادموندو آلوس دو سوزانتو): متولد2 آوریل 1971- پست فوروارد


15.تافارل(کلودیو آندره مرگن تافارل): متولد8 می 1966- پست دروازه بان

 


 

 

ستارگان قدیمی فوتبال آلمان


1.اندی مولر: متولد 2 سپتامبر1967- پست هافبک


2.محمت شول: متولد 16 اکتبر 1970- پست هافبک


3.توماس هاسلر: متولد 30 می 1966- پست هافبک


4.لوتهار ماتئوس: متولد 21 مارس 1961- پست دفاع


5.ماریو باسلر: متولد 18 دسامبر 1961- پست هافبک


6.الیور بیرهوف: متولد 1 می 1966- پست فوروارد


7.ماتیاس سامر: متولد 5 دسامبر 1967- پست دفاع


8.یورگن کلینزمن: متولد 30 ژوئیه 1964- پست فوروارد


9.الیورکان: متولد15 ژوئیه 1969- پست دروازه بان


10.اندریاس کوپکه: متولد 12 مارس 1962- پست دروازه بان 

 

 

 

 

منبع:varzesh11 

نویسنده : Erfan sepehry | چهارشنبه 14 اسفند 1392 - 18:15 | نظرات ()
ارسال لینک

ارسال نظر براي اين مطلب


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی